Partnerski program

Ukoliko ste zadovoljni našim servisima ili vidite mogućnost za saradnju, privilegija nam je ponuditi Vam da budete deo našeg partnerskog programa. Partnerski program podrazumeva da potencijalni korisnici ili povezana lica/firme po Vašoj preporuci zakupljuju NetCast servise i na taj način omogućuju Vama da ostvarujete inicijalne ili mesečne prihode. Posebni nivoi partnerskog programa podrazumevaju mogućnost preprodaje NetCast servisa koji impliciraju i preuzimanje određenih nivoa prodajne i/ili tehničke podrške po jasno definisanim procedurama.

Za sve detalje i dogovore, molimo Vas da nas kontaktirate preko broja telefona 011-442-64-64 ili maila sales@netcast.rs