Security Centar

U saradnji sa najeminentnijim svetskim vendorima u domenu borbe protiv svih vrsta pretnji sa Interneta, razvili smo jedinstveni Security Centar za inženjering, consulting i optimizovana zaštitna rešenja računara, servera i kompletne ICT mreže naših klijenata.