Solutions

Private Cloud Builder

NetCast Private Cloud Builder rešenje približava cloud tehnologiju Service provajderima i velikim kompanijama kojima je potrebna veća autonomnost i kompleksnija infrastruktura za profilisanje sopstvenih servisa. Jednostavno kolaborativno okruženje pomaže u efikasnom zaobilaženju tehničkih barijera i ubrzava inovacije kako bi pomenuti entiteti mogli da grade, operišu i optimizuju cloud instance po principu lake implementacije i kompletno optimizovane infrastructure.

Printing as-a-Service

Kontrola resursa, monitoring potrošnje tonera, papira ili električne energije štampača samo su deo usluga koje NetCast u saradnji sa najvećim Printing vendorima nudi svojim klijentima. Maksimalna optimizacija, ekonomičnost i ubrzanje poslovanja osnovni su parametri ovog servisa.

Audio&Video Streaming (OTT)

Platforma za live i on-demand striming audio/video sadržaja koja je smeštena u našem data centru i čiji se kapaciteti u potpunosti prilagođavaju vašim trenutnim potrebama. Vaš ili naš sadržaj, distribuirana arhitektura, kontrola potrošnje, mogućnost brendiranja, moderan interfejs i podrška za sve klijentske uređaje (STB, PC, mobile). Omogućite vašim postojećim korisnicima kvalitetnu TV uslugu, brzo, bez kapitalnih ulaganja i pratećih rizika.

E-commerce

Među velikim brojem raznih e-commerce rešenja, NetCast posebnu pažnju pridaje brzini, jednostavnosti i stalnoj dostupnosti svoje platforme. Adaptivnost na sve tipove poslovanja korisnika omogućava kvalitetnu profilaciju ka potencijalnim klijentima i sigurno povećanje prisutnosti na Internetu.

Corporate server on-site solutions

Kompletna komunikaciona serverska rešenja postavljena na lokacijama korisnika, omogućava raznovrsnost funkcionalnosti i stalnu povezanost sa Internetom i/ili Intranetom uz maksimalne sigurnosne standarde. Bilo da je u pitanju Microsoft ili Linux based tehnologija, naši inženjeri preuzimaju kompletnu brigu o serverskim modulima uz 24/7 monitoring i održavanje.